Stichting

Het “Meyjes-Fonds”

Meyjes | Posthumus Meyjes | Van Oostrom Meyjes

Jeremias Meyjes Jr.

Stichting
Het “Meyjes-Fonds”

Meyjes | Posthumus Meyjes | Van Oostrom Meyjes

Jeremias Meyjes Jr.

Ontstaan Stichting Het “Meyjes-Fonds”

De Stichting Het “Meyjes-Fonds” werd op 8 april 1904 opgericht door Jeremias Meyjes Jr. (1865-1942) en Mr. Fokke Eduard Posthumus Meyjes (1865-1926). Hun beweegredenen om een stichting in het leven te roepen, hebben zij destijds uiteengezet in een brief aan de leden van de familie Meyjes.

Genealogie

De familienaam is afgeleid van de Friese naam Meye – Meyes (Meye’s zoon). Op verschillende plaatsen zijn verschillende schrijfwijzen in gebruik. In onze familieboeken, geschreven door erkende genealogen, is vermeld dat volgens authentieke contemporaine stukken (circa 1780) de afspraak is gemaakt, dat de schrijfwijze Meyjes algemeen aangenomen is.

Financiële ondersteuning

De primaire doelstelling van de Stichting Het “Meyjes-Fonds” is het verlenen van ondersteuning aan leden en nakomelingen van de familie Meyjes.

Als nevendoel kan de stichting studievoorschotten, -toelagen en leningen verstrekken en ook ondersteuning aan instellingen of organisaties verlenen, waarbij een lid van de familie Meyjes een bijzondere betrokkenheid heeft, zoals bijvoorbeeld bestuurder, toezichthouder, initiator of subsidient.